• Erik Skogh på Scen
    Erik Skogh

    Erik Skogh på Poetry Slam

    Erik Skogh ställde sig på Poetry Slams öppna scen den 17 November 2021 och läste några utvalda texter ur sin samling En död dobermannpinscher. Detta gav honom blodad tand och genast när kvällen var över strosade han fram till arrangörerna…