Kommande

  • Kommande,  Petra Nilsson

    Snart kommer en bok till

    Petra Nilsson är en sjukpensionerad entreprenör och författare som tidigare publicerat en bok om hur hon drabbades av fibromyalgi och hur hon lärde sig hantera smärtan.  Det kommer en bok till men på grund av livets svårigheter har den blivit…