Sagt om...

  • Recensioner,  Sagt om...

    Sagt om Spillror – en väg genom smärtan

    Följande är ett urval av kommentarer från läsare av Petra Nilssons bok Spillror – en väg genom smärtan Kommentarerna är samlade från vad som sagts i olika sociala medier samt meddelanden och brev som skickats direkt till Petra. Läste och…