Självbiografi

  • Boken Spillror uppradade
    Böcker,  Självbiografi

    Spillror – en väg genom smärtan

    Hon var en framgångsrik entreprenör när smärtan stal hennes kropp och kidnappade hennes hjärna. I den tystnad som följde ett avbrutet liv fann hon en ny röst i det skrivna ordet. En väg genom smärtan. Spillror är en stark och…