utan vingar bok

Utan vingar – Projekt Fjärilseffekten

Bland tidsresor och andra intrikata händelseförlopp, tillsammans med mer eller mindre osannolika karaktärer, genom ett sjukhuskomplex labyrintliknande korridorer i en febrig, ibland till synes osammanhängande verklighet fylld av agenter, dubbelagenter, perverterade läkare och professorer som utför hemliga, högst förbjudna experiment med katastrofala konsekvenser, i jakt på ett par borttappade (stulna?) skor och sidor med text som stundom verkar förlorade för alltid, hittar vi André. En förvirrad lite misslyckad individ och hans speciella förmåga att resa genom tid, rum och andra dimensioner.

Rapporter måste skrivas, samband måste hittas och tidshopp avlöses med avrapporteringar nere i sjukhusets kulvertar där Agenturen har sina kontor. Samtidigt som oskyldiga försökspersoner förpuppas i en avlägsen avdelning på sjukhuset och liken staplas på varandra i dess korridorer när krematorieugnarna inte hinner med.

Det är som att han är fångad i loop, en febrig skräckfylld dröm där en pandemi av högst besynnerlig art brutit ut och han är fast på ett sjukhus där situationen blir allt mer ohållbar.


OM FÖRFATTAREN

Henrik Nord är en mångsysslare med en utbildning från konsthögskola i botten. Han har arbetat som spelutvecklare, grafisk formgivare, animatör, scenograf, producent och mycket annat genom åren. Skrivandet har alltid varit en stor del av skapandet både i form av programmatisk kod såväl som manus till diverse produktioner…

En fjärils vingslag som inverkar på en process som sprider sig över hela jordklotet, och då sker tidsmässigt senare. Fjärilen har efter en tid inverkat på alla luftpartiklars exakta positioner i hela atmosfären.

Allt hänger sammen. Allt är kaos.


UTAN VINGAR – Projekt Fjärilseffekten är Henriks debutroman. Det är en febrig berättelse om livet, döden och annat trams. En resa genom tidens uppbrutna trasiga spegelbild av en förlorad tillvaro.LÄS MER om Henrik Nord.