Snart kommer en bok till

Petra Nilsson är en sjukpensionerad entreprenör och författare som tidigare publicerat en bok om hur hon drabbades av fibromyalgi och hur hon lärde sig hantera smärtan. 

Det kommer en bok till men på grund av livets svårigheter har den blivit försenad.
Nästa bok vänder sig till ALLA som vill förstå, behandla och lindra fibromyalgi med fokus på fakta, forskning och egenvård.
Sjukdomen kallas ofta osynlig då smärta inte syns lika mycket på utsidan och Petra vill synliggöra alla drabbade samt anhöriga och familjer som påverkas av detta fruktansvärda livsöde.
Hennes förhopping är att ge såväl profession som privatpersoner verktyg för att bättre fösrstå, utreda och behandla smärttillståndet på effektiva sätt.
Målsättningen är ökad livskvalitet.

“Petras egen berättelse kan hjälpa omvärlden att förstå bättre. Hennes första bok heter `Spillror – En väg genom smärtan´ och den skildrar nivåer av smärta med ett gripande språk.”

 – Berörd läsare och anhörig