Internationella fibromyalgidagen 12/5

Jag är en kvinna mitt ibland er som drabbats hårt av sjukdomen fibromyalgi och vill uppmärksamma detta komplexa smärttillstånd.
Smärta är en livsviktig varningssignal men vid fibromyalgi har symtomet blivit en sjukdom. Smärtan kan vara allt ifrån lindrig till olidlig och livslång (där episoder av kramper, domningar, förlamning och medvetslöshet kan förekomma.)
Låt oss synliggöra fibromyalgi och höja våra glas för alla drabbade den 12/5 i hopp om ökad förståelse och snar lindring.🥂✨
Fibromyalgi FM är vanligtvis en livslång smärtsjukdom som drabbar miljontals människor över världen. Varje berättelse och upplevelse är unik då FM liksom alla diagnoser varierar i utsträckning, men gemensamt är att flera system drabbas med fokus på nervsystemet och smärtsignalerna. Vid fibromyalgi förekommer ökad smärtaktivering i centrala nervsystemet samt vävnadsförändringar.
Utöver smärta så är några av de mest uttalade symtomen; influensaliknande yttringar, uttalad trötthet, hjärndimma, sömnstörningar, posttraumatisk stress, och försämring vid aktiviteter (över personens förmåga.)
Symtomen är otaliga och det är vanligt med parallella diagnoser.
Funktionsnedsättning kan också förekomma – i hela rörelseapparaten såväl som kognitivt.
I mitt eget fall har sjukdomen börjat efter svåra virusinfektioner i barndomen samt tonåren och gradvis förvärrats under livet till följd av en allvarlig trafikolycka, en komplicerad graviditet/förlossning samt ett flertal traumatiska händelser som drabbat hela kroppen, hjärnan och nervsystemet.
Eko av trauma har gett mig bestående skador och jag vet hur illa det kan gå när en människa i lidande pressas för hårt istället för att bli trodd och få chans att läka.
Tidig diagnos, behandlingsstrategier utifrån symtom-bild samt egenvård är avgörande för ökad livskvalitet.
Det finns inget botemedel och medan vissa finner lindring finns det oändligt många som lider tröstlöst trots alla tänkbara åtgärder.
Forskningsfynd kan leda till nya behandlingar i framtiden men förändring sker långsamt och förbättring tar tid.
Att uppmärksamma och synliggöra fibromyalgi samt smärta är ett viktigt steg för att drabbade och anhöriga ska mötas med ökad förståelse, respekt och kompetens.
Lidande kanske inte syns lika mycket som det känns.
Om smärtan vore synlig.
Skulle du tro oss då?
♥️

Exempel på källor för ökad kunskap:
Karolinska Institutet & Professor Eva Koseks forskningsteam, Mayo Clinic, Fibromyalgiförbundet, Fibromyalgiportalen, Doktor Bo Fråst – lite kort om fibromyalgi.