Petra Nilsson intervju i Malou Efter Tio

Petra deltog  i Malou efter tio i början på november 2020 där hon pratade om sin bok ”Spillror – en väg genom smärtan” och hur det är att leva med fibromyalgi. Medverkade i programmet gjorde även smärtläkaren Gunilla Brodda Jansen, som driver Pain-podden, där tar hon upp hur det är att leva med långvarig smärta med olika gäster. Titta på klippet från Petras medverkan i Malou efter tio här nedan. En av Petras målsättningar är att det pratas mer om sjukdomen fibromyalgi för att öka förståelsen kring sjukdomen – inte enbart för de drabbade utan också för deras närståend och omgivning, samt för en ökad förståelse och kunskap kring detta hemska tillstånd inom sjukvården. Tyvärr har det inte forskats så mycket kring denna sjukdom och det har varit svårt för läkare att acceptera och förstå att det här faktiskt är en riktig sjukdom. Detta har förbättrats under de senaste åren just för att det pratas mer om det – men det behövs mer och Petra som själv lever med fibromyalgi på en väldigt hög nivå försöka öka medvetandet och förståelsen kring det här.


Klicka på bilden för att se Petras intervju på TV4’s hemsida


LÄS MER om Petra Nilsson och Spillror nedan.